Αρχιτεκτονικα Γραφεία

αρχιτεκτονικό γραφείο Θεσσαλονίκη

Αρχιτεκτονικό γραφείο Θεσσαλονίκη

Ο Πάτσιος Κωσνταντίνος, αρχιτέκτονας μηχανικός, ιδρύει στη Θεσσαλονίκη το αρχιτεκτονικό γραφείο PATSIOS architecture + construction το 1979, συγκεντρώνοντας σήμερα πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στον ελληνικό χώρο.

Κύρια δράση του γραφείου αποτελεί ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η πώληση ιδιόκτητων έργων. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην ανάληψη και υποστήριξη έργων ιδιωτών, με βασικότερα αντικείμενα το σχεδιασμό κτιρίων κυρίως κατοικιών, εσωτερικών χώρων και την επίβλεψη μέχρι το τελικό στάδιο της κατασκευής.

Σκοπός της ομάδας είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε έργου που συνδέει άμεσα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με την υλοποίηση της κατασκευής σύμφωνα με τις αντίστοιχες κάθε φορά απαιτήσεις.

Αρχιτεκτονικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη

scrollup scrolldown

αρχιτεκτονικά γραφεία Θεσσαλονίκη